کاربر محترم آیا مایل هستید اطلاعات شهدای شهر شما در سایت منتشر شودو در این مورد با سایت رهروان شهدا همکاری کنید ؟
(36.84%) 14
بله ولی دسترسی و توان دستیابی به اطلاعات را ندارم
(10.52%) 4
بله و امکان دسترسی به اطلاعات را دارم ولی امکان ارسال ندارم
(44.73%) 17
بله می توانم و مایل به همکاری می باشم
(7.894%) 3
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 38