کاربر محترم آیا مایل هستید اطلاعات شهدای شهر شما در سایت منتشر شودو در این مورد با سایت رهروان شهدا همکاری کنید ؟
(35.13%) 13
بله ولی دسترسی و توان دستیابی به اطلاعات را ندارم
(10.81%) 4
بله و امکان دسترسی به اطلاعات را دارم ولی امکان ارسال ندارم
(45.94%) 17
بله می توانم و مایل به همکاری می باشم
(8.108%) 3
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 37