close
تبلیغات در اینترنت
دانشجویان شهید
آخرين ارسال هاي انجمن
انجمن
نوشته شده توسط : محسن

شهید هوشنگ سیاهگلیوصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

"ان الحیاة عقیده والجهاد" (امام حسین(ع))

ضمن عرض سلام؛

همانا زندگی عقیده و جهاداست، جز این زندگی نیست، نکبت و بدبختی است. بدانید و آگاه باشید تمامی انبیا واولیا خداوند در این مسیر جان باخته اند و بهترین انسان ها، هستی خودشان را در اینرابطه وقف کردند.

جهاد در دو بعد نفسانی و دشمن درون و جهاد با دشمن بیرون کهموانع در مقابل حق ایجاد می کنند و سدی از کفر و عناد در مقابل پیشرفت حقیقت ایجادمی کنند.

هر دو طریق جهاد لازم و ملزوم هستند. امروز هم مستثنی از این مهم نیست،بلکه از خیلی جهات انقلاب اسلامی در موقعیت و شرایط حساس قرار گرفته است که درصورت سستی از ناحیه پاسداران و حافظان و عاشقان اسلام خسارت جبران ناپذیری بهاسلام عزیز وارد می شود، از این رو از اهم واجبات است.شهید هوشنگ سیاهگلیحکیم بزرگ رهبر اسلامی امامامت، جان جانان، بزرگ بزرگان، یکه تاز صحنه های پیکار با دشمنان خدا که به حق دردنیای سراسر تزویر و ستم قد برافراشت و پوزه ستمگران را به خاک مالید.

این حقیر بادرک این مهم پا به جبهه گذاشتم و آگاهانه، بدون شک و تردید، با الهام از اماممحرکت کردم و از خداوند بزرگ توفیق انجام وظایفم را که به صورت تکلیف مطرح استعاجزانه خواستارم.

از همان روزی که امامم را شناختم همه چیزم را باختم، زیرا کهبارها از دوران کودکی تا امروز، ماه محرم که فرا می رسید و عزاداری امام حسین(ع) واصحاب و یارانش برپا می شد و مجالس وعظ و خطابه و حتی تعزیه را می دیدم و میشنیدم، آرزو می کردم که در کربلای امام حسین(ع) باشم و جان ناقابلم را فدایشنمایم.

اما جز احساس و همدردی چیزی نمی توانست باشد.

تا این که حسین زمان امامخمینی روحی له الفداء، جان تازه ای بر کالبد مرده شیعه دمید و این چنین تحولی رابه وجود آورد و خون های زیادی برای به تحقق رسیدن انقلاب اسلامی نثار شد و اکنونکه هنگام یاری اسلام و امام امت است، آیامنصفانه است که چون پیرزنان زانوی سستی و رخوت بغل کرده و سر در لاک دنیا پرستیفرو ببریم و باز دعوی شیعه بودن نموده و در محرم یا حسین سر دهیم و به سر و سینهبزنیم؟

آیا این است منطق حسینی که زندگی را جز عقیده و جهاد و زندگی با ظالمان راجز نکبت و سختی و ننگ نمی داند؟

این سخنان را به کسانی که مدعی هستند و خود راپیرو امام می دانند عرض کردم و سخنی چند هم خاضعانه با پدر و مادر مهربانم دارم کهاز هیچ کوششی دریغ نورزیدند در تربیت و تعلم فرزندانشان، در عسرت و سختی به یاریخداوند توانستند آن طوری که شایسته بود وظیفه پدری و مادری خویش را به ثبوت رسانندو این حقیر از ا